صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز به شرح زیر می‌باشد:
عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد بازارگردان سالانه 3 در هزار (0.003) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی سالانه سه در ده هزار (0.0003) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 250 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال برای هر سال مالی؛
مخارج تصفیۀ صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینهی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2,000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده‌­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.