صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
راهنمای سرمایه‌گذاری

سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذ‌اری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد.

 سرمایه‌گذارانی که درخواست خرید واحدهای این صندوق را دارند می‌توانند از طریق کارگزاری‌های خود اقدام به خرید واحدهای صندوق (که در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد) نمایند. همچنین فروش واحدهای صندوق نیز از طریق کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌گیرد.