صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان هامرز    4,900,000
2 محسن شهیدی   50,000
3 محمدهادی بناکار 50,000