صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۷۰۰,۰۸۳,۳۷۷,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۳:۱۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۱۹۷ ۱۰,۱۱۳ -۸۴ ۰ ۶,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۰۰,۰۸۳,۳۷۷,۹۱۵
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۰,۱۹۸ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۰۷ -۸۰ ۰ ۶,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۴,۱۸۸,۷۹۲,۴۰۵
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۰۶۴ -۸۴ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۸۹۸,۰۹۳,۷۹۱,۹۰۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۰۶۴ -۷۵ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۳۸,۵۰۳,۸۶۶,۳۷۲
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۰۵۹ -۷۴ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۲۳,۳۲۰,۶۹۳,۰۱۳
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۰۵۴ -۷۴ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۰۸,۱۳۴,۷۶۲,۷۶۰
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۰۱۲ -۱۰۴ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۶۸,۲۳۰,۲۴۷,۲۴۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۲۳ -۸۷ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۷۹,۸۰۴,۸۶۴,۲۶۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۰,۱۲۴ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۰۲۴ -۹۰ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۷۰,۷۳۸,۸۲۵,۰۶۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۰۱۹ -۸۹ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۵۴,۵۹۱,۶۸۷,۴۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۱۴ -۸۸ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۳۶,۷۱۱,۶۶۸,۱۹۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۰۹ -۸۸ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۲۰,۵۵۱,۱۲۵,۹۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۰۰۴ -۸۷ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۰۳,۴۹۴,۱۲۶,۲۵۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۰۹ -۸۵ ۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۹۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۲۹,۹۵۱,۸۷۴,۴۳۹
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۲۲ -۶۶ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۹۴,۱۹۸,۸۱۴,۹۲۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۳۴ -۱۱ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۷,۵۶۴,۲۶۷,۳۰۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۱۸ -۳۹ ۰ ۵,۹۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۸۴,۸۲۵,۱۴۲,۷۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۳۶ -۲۸ ۰ ۵,۹۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۳,۴۱۸
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۳۲ -۲۷ ۰ ۵,۹۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۰۴,۵۶۶,۹۹۹,۳۵۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۲۶ -۲۷ ۰ ۵,۹۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۸۷,۷۱۸,۰۱۰,۹۸۸
  مشاهده همه