صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۳,۰۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۶۳۹,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹.۰۸
۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۲,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۶۱۰,۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹.۰۸
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۳۸۳,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹.۰۸
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۸ ۳۲۲,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸.۴۶
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۳۲۸,۶۶۲,۹۰۰ ۲۱۵ ۲۸۵,۶۶۲,۵۲۳,۵۰۰ ۲۸.۴۶
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۲۴۳,۷۶۲,۹۰۰ ۲۱۵ ۲۶۷,۴۰۹,۰۲۳,۵۰۰ ۲۸.۴۶
۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۷۷۹,۳۶۲,۹۰۰ ۲۱۵ ۱۶۷,۵۶۳,۰۲۳,۵۰۰ ۲۸.۴۶
۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۵۰۶,۸۶۲,۹۰۰ ۲۰۶ ۱۰۴,۴۱۳,۷۵۷,۴۰۰ ۲۷.۱۴
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۵۴۳,۹۶۲,۹۰۰ ۲۰۴ ۱۱۰,۹۶۸,۴۳۱,۶۰۰ ۲۶.۸۴
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۵۲۹,۶۶۲,۹۰۰ ۲۰۰ ۱۰۵,۹۳۲,۵۸۰,۰۰۰ ۲۶.۲۶
«123»