صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲۹ ۵۱۴,۹۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰.۵۵
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳۲ ۵۸۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۱
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۲,۶۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳۲ ۶۱۷,۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۱
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۲,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۹ ۵۱۶,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹.۷۴
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۲,۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۶ ۵۷۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹.۶۹
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۳,۰۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۶۳۹,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹.۰۸
۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۲,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۶۱۰,۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹.۰۸
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۳۸۳,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹.۰۸
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۸ ۳۲۲,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸.۴۶
۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۳۲۸,۶۶۲,۹۰۰ ۲۱۵ ۲۸۵,۶۶۲,۵۲۳,۵۰۰ ۲۸.۴۶
«123»