صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۲۷شهریور۱۴۰۲- موضوع تغییر هزینه های صندوق- تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۲۸مرداد۱۴۰۲- موضوع تغییر هزینه های صندوق- هزینه رکن حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۰خرداد۱۴۰۲- موضوع تغییر هزینه های صندوق- هزینه کارمزد مدیریت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۰۴اردیبهشت۱۴۰۲- موضوع تغییر هزینه های صندوق- هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۳اسفندماه۱۴۰۱- موضوع تغییر هزینه های صندوق- هزینه رکن متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۶خرداد۱۴۰۱- موضوع تغییر هزینه های صندوق- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخشی از امیدنامه صندوق؛ موضوع بند۳-پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران. تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۳۰فروردین۱۴۰۱- موضوع تغییر هزینه های صندوق- هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ صورت جلسه مجمع مورخ ۰۷فروردین ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز تغییرات امیدنامه