صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۰.۰۵ (۰.۱۴۶)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۰.۲۳۸ (۱.۴۵۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۱.۹۷۵ %۵.۹۲۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۶.۴۷۳ (۵.۸۳۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۱۲.۷۶۹ %۲.۱۴۴
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۲۵.۷۹۲ %۹.۷۱۵
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ %۵۵.۹۰۶ %۶۹.۵۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۵۵ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۳)% (۱۰.۱۶)%