صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۱۵) ۱۹.۸۱ (۴۱.۴۳)
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (۰.۰۵) (۰.۹۲) (۱۶.۵۴) (۹۶.۶)
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۰.۰۴ (۰.۴۷) ۱۵.۵۶ (۸۱.۸۲)
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۲ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۵ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۱۱.۴۷ ۲۹.۱۹
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۷ ۰
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۱۹.۸۸ ۱۵.۶۶
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۰.۱ (۰.۴۱) ۴۳.۷۵ (۷۷.۷۷)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۱۹.۹۴ (۷۱.۸)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۰.۲۴ (۰.۱۹) ۱۳۹.۶ (۵۰.۵۶)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۲۳) ۷.۵۶ (۵۷.۰۱)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۰۷ ۱.۷۲ ۲۹.۰۹ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۰.۰۴ ۴.۲ ۱۵.۷۲ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۴ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۳ ۰