صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخشی از اساسنامه صندوق؛ موضوع اصلاح ماده ۶ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخشی از اساسنامه صندوق؛ موضوع اصلاح ماده ۴۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخشی از اساسنامه صندوق؛ موضوع اصلاح مواد ۴۲،۴۴ و ماده۵۷ تغییرات اساس نامه