صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
راهنمای صدور و ابطال اینترنتی

صدور، ابطال و شیوه سرمایه‌گذاری در صندوق مطابق با فایل پیوست می‌باشد.