صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق اعتماد هامرز 1403/05/01 10,110 10,098 10,028 -70 0 6,911,700,000 51,700,000 4,513,400,000 2,403,300,000 24,269,117,522,886
2 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/31 10,105 10,093 10,025 -68 0 6,911,700,000 28,500,000 4,461,700,000 2,455,000,000 24,779,351,189,877
3 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/30 10,109 10,098 10,031 -67 10,700,000 6,911,700,000 21,200,000 4,433,200,000 2,483,500,000 25,077,701,475,551
4 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/29 10,106 10,094 10,029 -65 0 6,901,000,000 0 4,412,000,000 2,494,000,000 25,175,325,528,899
5 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/28 10,100 10,089 10,024 -65 0 6,901,000,000 0 4,412,000,000 2,494,000,000 25,161,154,658,701
6 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/27 10,094 10,083 10,019 -64 0 6,901,000,000 0 4,412,000,000 2,494,000,000 25,146,999,691,561
7 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/26 10,091 10,080 10,016 -64 0 6,901,000,000 0 4,412,000,000 2,494,000,000 25,138,630,292,254
8 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/25 10,085 10,074 10,011 -63 0 6,901,000,000 0 4,412,000,000 2,494,000,000 25,124,640,100,945
9 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/24 10,080 10,068 10,006 -62 13,700,000 6,901,000,000 0 4,412,000,000 2,494,000,000 25,110,799,259,722
10 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/23 10,074 10,063 10,001 -62 17,500,000 6,887,300,000 0 4,412,000,000 2,480,300,000 24,958,532,126,798
11 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/22 10,065 10,053 9,991 -62 0 6,869,800,000 0 4,412,000,000 2,462,800,000 24,758,964,459,648
12 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/21 10,059 10,048 9,986 -62 0 6,869,800,000 0 4,412,000,000 2,462,800,000 24,745,491,937,559
13 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/20 10,054 10,042 9,982 -60 43,000,000 6,869,800,000 0 4,412,000,000 2,462,800,000 24,732,029,652,548
14 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/19 10,049 10,037 9,976 -61 95,800,000 6,826,800,000 0 4,412,000,000 2,419,800,000 24,288,513,046,348
15 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/18 10,025 10,013 9,966 -47 19,600,000 6,731,000,000 0 4,412,000,000 2,324,000,000 23,269,163,505,061
16 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/17 10,024 10,011 9,964 -47 99,000,000 6,711,400,000 32,000,000 4,412,000,000 2,304,400,000 23,069,376,862,934
17 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/16 10,018 10,004 9,957 -47 0 6,612,400,000 11,400,000 4,380,000,000 2,237,400,000 22,382,693,242,888
18 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/15 10,013 10,000 9,954 -46 0 6,612,400,000 0 4,368,600,000 2,248,800,000 22,488,172,382,522
19 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/15 10,242 10,229 10,183 -46 0 6,612,400,000 0 4,368,600,000 2,248,800,000 23,003,147,582,522
20 صندوق اعتماد هامرز 1403/04/14 10,237 10,224 10,178 -46 0 6,612,400,000 0 4,368,600,000 2,248,800,000 22,990,984,723,369